14-30 augusti 2009 visades bilder från ”the visible man” i tunneln. Fotografier tagna av Martin Skoog.

”the visible man” har visats på Fotocaféet Visby 2007.
2003 i Florida Atlantic art center, som bildspel utomhus på natten på en 30 meter stor vit ”valdrake”, med operamusik.